support@maed.mn

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ХӨГЖЛИЙН АКАДЕМИ

Нүүр хуудас

Эрхэм зорилго

Академи нь боловсролын хөгжлийн бодлого боловсруулах, тодорхойлоход мэргэжлийн хөндлөнгийн дүн шинжилгээ хийх, зөвлөмж боловсруулах, Монголын дээд боловсролын байгууллагуудад хөгжлийн асуудлаар зөвлөгөө өгөх, тэдгээрийг дэлхийн түвшинд хүргэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготойгоор байгуулагдсан.

Академийн олон улсын зөвлөл

Чанартай боловсрол хөгжлийн хурдасгуур