support@maed.mn

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ХӨГЖЛИЙН АКАДЕМИ

Чухал линкүүд

Дээд боловсролын хөгжлийн бодлого боловсруулдаг, эрдэм шинжилгээ, судалгаа хийдэг, чанарын баталгаажуулалт, магадлан итгэмжлэлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг,  мэргэжил дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулдаг олон улсын болон үндэсний голлох байгууллагуудын веб хуудастай дараах линкүүдээр холбогдоно уу.