support@maed.mn

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ХӨГЖЛИЙН АКАДЕМИ

Докторант Гантогтохын Орхон

Yдирдах зөвлөл

Дээд бололвсролын хөгжлийн академийн удирдах зөвлөлд Монголын дээд боловсролын салбарын бодлогыг боловсруулан хэрэгжүүлэхэд арвин туршлага хуримтлуулсан, олон улсын түвшинд Монголын дээд боловсролын чиглэлээр ажилласан, дээд боловсролоор эрдмийн зэрэг хамгаалсан дээд боловсролын судлаач експертийн баг ажиллаж байна

• Доктор Рэгсүрэн Бат-Эрдэнэ
• Доктор Жавзан Сүхбаатар
• УИХ гишүүн Гомбожавын Занданшатар
• Доктор Чулуунбат Нарантуяа

Боловсрол, мэргэжил дээшлүүлсэн туршлага:

Оксфордын их сургууль, Дээд боловсролын шинжлэх ухааны /магистер/ Sussex-ийн их сургууль, Олон улсын боловсрол, хөгжлийн /магистер/ Станфордын их сургууль, дээд боловсролын хөгжлийн /бодлогын сургалт/ Хонг Конгийн их сургууль, Дээд боловсролын академик /менежментийн сургалт/ Судалгааны бүтээлийн чиглэл: Дээд боловсролын засаглал удирдлага, хөтөлбөр боловсруулалт, их сургуулийн судалгаа, чадавхи бэхжүүлэлт, чанарын баталгаажуулалт

Leave a Reply