support@maed.mn

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ХӨГЖЛИЙН АКАДЕМИ

1 Comment on “Дээд боловсролын ерөнхий суурь хичээлийн сургалтын хөтөлбөр, заах аргыг шинэчлэхэд – Value of Liberal Arts Education”

MB

November 26, 2019
Reply

Энэ сэдвийг сонирхож байна

Leave a Reply